Jdi na obsah Jdi na menu
 


 ČESKÝ LES




Čerchov (1042 m)


Kupovitý suk 3,5 km jihozápadně od Výhledů. Tvořen břidličnatou rulou, leží v místě největšího výzdvihu strukturního hřbetu. Četné tvary zvětrávání a odnosu, na svazích skalní výchozy, balvany a sutě. Na vrcholu Kurzova věž – kamenná rozhledna z roku 1905, 24 m vysoká. Přístupná přes pozemek vojenského útvaru. V sousedství betonová věž (přes 30 m) a vojenské objekty. Příležitostné občerstvení. Svahy porůstají smíšené lesy s převahou smrku a buku. Z rozhledny výtečný výhled, za ideálních podmínek až na Alpy (skupina Dachsteinu, vzdálená 230 km). Zalesněno částečně přirozenými smíšenými lesy, v návrhu je přírodní rezervace Čerchovské hvozdy. Na východním svahu PR Bystřice, chránící zbytek smíšeného lesa v přirozené skladbě. Na vrcholové plošině je geodetický bod.




Skalka (1005 m)


Kupovitý vrchol 3,5 km jihovýchodně od osady Černá Řeka. Západní, nižší vrchol Čerchova (1042 m), oddělený sedlem ve výšce 988 m n. m. Četné skály a balvany. Na jižní rozsoše zajímavá skalní hradba Dlouhá skála (969 m n. m.). Dobré výhledy. Zalesněno smíšeným lesem.
Nezaměňovat vrchol Skalka se stejnojmenným, v mapách častěji pojmenovaným vrcholem ležícím více na západ, který však nedosahuje nadmořské výšky 1000 m.